Skip navigation

Piknik Europejski 2019

Na zakończenie wspólnego projektu teatralnego w ramach Interreg Polska-Saksonia niemieckie i polskie dzieci ze Szkół Tęcza DPFA z Görlitz i Zgorzelca 16 maja wystawili sztukę „Mali Europejczycy”.

90 uczniów z klas I-IV prezentowało aktorstwo, muzykę i taniec w ramach „Europejskiego Pikniku”. Po występie była okazja, by przy wspólnym posiłku nawiązać kolejne kontakty, wymienić się wrażeniami na temat przedstawienia, czy mile spędzić czas na zabawie. Pani Katarzyna Hübner prezes organu prowadzącego Szkół Tęcza w Zgorzelcu podkreśla społeczne przesłanie tego wydarzenia: „Spójność to bezcenny skarb w tych trudnych politycznie czasach. Dzięki temu projektowi uczniowie zacieśniają współpracę ponad granicami, a bariery językowe są przezwyciężane podczas pracy nad sztuką teatralną, tworząc tym samym warunki do dobrych relacji.”