Skip navigation

Warsztaty strategiczne

9 stycznia 2018 r. w Szkołach Tęcza w Zgorzelcu zostały przeprowadzone warsztaty strategiczne, które są najskuteczniejszym sposobem na wyznaczenie długoterminowych celów.

Tematem spotkania było „Gdzie znajdujemy się obecnie i gdzie chcemy być w roku 2025”. Spotkanie zostało zorganizowane przez organ prowadzący DPFA Europrymus Sp. z .o.o. Warsztaty poprowadziła Pani Pawłowicz, która wykazała się nie tylko wiedzą, ale też umiejętnością utrzymania zainteresowania i ciągłej aktywności uczestników.Reasumując warsztaty udało nam się omówić kluczowe obszary spotkania oraz wypracować wnioski i zadania do realizacji.