Zum Inhalt springen

Impressum

 

Organ prowadzący

DPFA Europrymus Sp. z o. o.
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 16
59-900 Zgorzelec

tel: +48 75 72 10 470
fax: +48 75 64 60 620
infodpfa-europrymuspl
www.dpfa-europrymus.pl 

NIP 899-254-78-74
REGON 020074939
KRS 0000240165
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

mBank Oddział korporacyjny we Wrocławiu
Konto PLN: 94 1140 1140 0000 5875 5900 1004
Konto EUR: 67 1140 1140 0000 5875 5900 1005

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Prezes Zarządu: Katarzyna Hübner