Skip navigation

Referencje

CZYM JEST PROGRAM WIARYGODNA SZKOŁA?

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Więcej informacji znajdą Państwo klikając w link: wiarygodnaszkola.pl

 

UCZEŃ BEZPIECZNY W SIECI

Program był realizowany od 12.09.2018 r. do 12.03.2019 r. Pedagodzy, nauczyciele oraz uczniowie realizowali zadania odnoszące się do bezpieczeństwa w sieci – tematu przewodniego projektu. Wszystkie punkty programu zostały wysoko ocenione przez organizatorów, co zakończyło się sukcesem – otrzymaniem certyfikatu.

 


NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkół„ Tęcza” kolejny raz przystąpili do ogólnopolskiego programu pt. „ Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Program jest dostosowany do wymogów podstawy programowej i oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych. Jego celem jest upowszechnianie ambitnej sztuki filmowej.

 


BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Program „ Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń” w roku szkolnym 2017/ 2018 służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa Szkół Tęcza i uczniów oraz spopularyzowaniu wśród uczniów podstawowych norm współżycia, poszanowania praw ucznia, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie i obyczajach.

 


HONOROWE ODDAWANIE KRWI

Szkoła Podstawowa „ Tęcza” w Zgorzelcu w 2017 roku przyczyniła się do uzupełnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych , realizując scenariusze lekcji w ramach akcji „ Twoja krew, moje życie”. Dowodem czego jest otrzymanie certyfikatu szkoły promującej honorowe oddawanie krwi.

 


EDUKACJA NA WESOŁO

Rada Rodziców działające przy Szkole Podstawowe „ Tęcza” w Zgorzelcu w 2016 r. otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie: „ Edukacja na wesoło gwarancją lepszego rozwoju dziecka”.

 


WF Z KLASĄ - III EDYCJA

Głównym celem programu III edycji programu WF z Klasą jest wzrost poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Poprzez prowadzenie w mądry i nowoczesny sposób lekcji WF-u. Szkoła Podstawowa „ Tęcza” włączyła się aktywnie w kampanię otrzymując certyfikat w roku szkolnym 2015/ 2016.

 


WF Z KLASĄ - II EDYCJA

W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej „ Tęcza” realizowany był program pod nazwą „W-F z Klasą objęty patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała certyfikat ukończenia II edycji programu WF z Klasą.

 


NATIONAL GEOGRAPHIC ODKRYWCA

Szkoła Podstawowa „Tęcza” w Zgorzelcu w roku szkolnym 2013/ 2014 otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie edukacyjnym National Geographic Odkrywca, poszerzając w ten sposób horyzonty uczniów.