Skip navigation

Szkoły prowadzone przez DPFA Europrymus Sp. z o.o.

DPFA Europrymus Sp. z o.o. jest organem prowadzącym Szkoły Tęcza w Zgorzelcu, które są szkołami niepublicznymi, z uprawnieniami szkół publicznych.

To co wyróżnia nasze szkoły od innych placówek edukacyjnych to, m.in.:

  • bogata oferta warsztatów kreatywnych w jednym miejscu (nie ma konieczności dowożenia dzieci);
  • intensywna nauka języków obcych zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i poprzez kontakt z żywym językiem dzięki wymianie polsko-niemieckiej z partnerską Szkołą Regenbogen in Görlitz oraz z Gimnazjum Augustusburg, uczestnictwie w życiu kulturalnym Görlitz, itp.;
  • przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów językowych np. Goethe-Institut, Cambridge English Key for Schools;
  • indywidualizacja procesu nauczania, autorskie programy wychowawcze oraz programy nauczania poszczególnych przedmiotów;
  • rozszerzony program informatyki z możliwością realizacji części zajęć przy współpracy wykładowców z uczelni wyższych;
  • nowoczesna baza dydaktyczna;
  • szkoły przyjazne dziecku, bezpieczne i bez agresji.

Organ prowadzący DPFA Europrymus Sp. z o. o. dostrzega współczesną potrzebę intensywnej nauki języków obcych. Dla nas, jako mieszkańców pogranicza, szczególnie ważny powinien być język niemiecki, aby swobodnie komunikować się, korzystając z możliwości uczestnictwa w życiu publicznym oferowanym przez sąsiadujące ze sobą państwa i współtworząc cywilizacyjny postęp w różnych dziedzinach życia społecznego.