Skip navigation

Fakty

05.2005 założenie spółki DPFA Europrymus we Wrocławiu
02.2007 przeniesienie siedziby spółki do Zgorzelca
09.2007 założenie Szkoły Podstawowej „Tęcza” z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Reymonta 16 w Zgorzelcu
09.2011 przeniesienie Szkoły Podstawowej „Tęcza” z oddziałami przedszkolnymi do wyremontowanego i nowocześnie wyposażonego budynku przy ul. Boh. II AWP 16 w Zgorzelcu
10.2011 nominacja Szkół „Tęcza” Zgorzelec/Görlitz do nagrody „Innowacje 2011” w kategorii „Najlepsze partnerstwo transgraniczne” w Euroregionie Nysa
09.2012 wizyta Pani Beaty Pawłowicz – Kurator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty z okazji jubileuszu 5-lecia Szkoły Podstawowej Tęcza
09.2013 otwarcie Europejskiego Gimnazjum
09.2013 wizyta Pana Herberta Wolff -Ministra Edukacji Saksonii
04.2014 wizyta Pana Bronisława Komorowskiego -Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
06.2014 uczniowie Szkół Tęcza zdają egzaminy państwowe i otrzymują certyfikaty z j. niemieckiego Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2 na poziomie A1 i A2 w Goethe -Institut oraz z j. angielskiego Cambridge English Key for Schools na poziomie A2
06.2015 wręczenie Europejskiej Nagrody Szkołom Podstawowym Tęcza Zgorzelec/Goerlitz za krzewienie wartości kulturowych ponad granicami.
03.2017 wizyta w Szkołach Tęcza Komisarza Europejskiego Pana Günther Oettinger
09.2017 otwarcie Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu
11.2019 uroczyste otwarcie sali do terapii sensorycznej w Szkołach Tęcza w Zgorzelcu