Skip navigation

Kontakt

Kontakt

Foto von Katarzyna Hübner
Katarzyna Hübner
Prezes Zarządu DPFA Europrymus Sp. z o.o.
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
Foto von Joanna Maliszewska
Joanna Maliszewska
Asystentka Prezesa Zarządu
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
Foto von Marta Tofil
Marta Tofil
Specjalista ds. finansowych
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
Foto von Agnieszka Olszewska
Agnieszka Olszewska
Dyrektor Naczelna Szkół Tęcza
Dyrektor Szkoły Podstawowej „Tęcza”
ul. Bohaterów II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
Foto von Agata Wieżalis
Agata Wieżalis
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej „Tęcza” ds. klas I-III
ul. Bohaterów II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
Foto von Elżbieta Borkowska-Kornak
Elżbieta Borkowska-Kornak
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Tęcza”
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
Foto von Janina Rymanowska
Janina Rymanowska
Pierwszy Dyrektor Szkół Tęcza w Zgorzelcu (2007-2017)
Foto von Aleksandra Rymanowska-Doleżal
Aleksandra Rymanowska-Doleżal
Dyrektor Europejskiego Gimnazjum (2013-2019)
Foto von Dorota Olczak
Dorota Olczak
Dyrektor Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego
ul. Bohaterów II AWP 16, 59-900 Zgorzelec