Skip navigation

Szkoły prowadzone przez DPFA Europrymus Sp. z o.o.

Zarówno w Niepublicznym Przedszkolu „Tęcza” jak i w Szkole Podstawowej „Tęcza” oraz w Europejskim Gimnazjum, a także podczas opieki świetlicowej najważniejsze jest wspieranie uczenia się jako aktywnego procesu odpowiednio do wieku oraz umiejętności ucznia.

Od 1 września 2017 roku działa Europejskie Liceum Ogólnokształcące i oferuje trzy profile w nowocześnie wyposażonych gabinetach:

  • profil humanistyczno-prawny,
  • profil automatyka i robotyka oraz
  • profil farmaceutyczno-medyczny.

Naszym celem jest wspieranie indywidualnych zdolności ucznia, rozwój kreatywności, twórczego myślenia i działania oraz zdrowego rozwoju ciała i umysłu.

Na podstawie najnowszych i dogłębnych wyników badań nad umysłem i inteligencją w szkole podstawowej kładziemy szczególny nacisk na rozwój takich obszarów jak:
Dążenie do sukcesu | Zdolność logicznego myślenia | Inteligencję | Etykę i reguły | Ciekawość | Kreatywność  | Otwartość

Celem jest umożliwienie naszym uczniom skutecznej nauki, aby treści nauczania były trwale użyteczne oraz uczniowie byli w stanie także samodzielnie zdobywać i wypracowywać wiedzę i umiejętności.  Realizujemy również szczególną koncepcję edukacji matematycznej – Zahlenlandakademie Profesora Preiß`a. (Kraina Liczb) 

Zapraszamy do Szkół Tęcza w Zgorzelcu: